Rijschoolnummer: 5097H8
Hoofdlogo-De Motorschool

Wij hebben een vacature!

Lees er hier meer over...

Algemene Voorwaarden

Lees ze even goed door…

 1. Wees op tijd. Bij voorkeur 5 à 10 minuten voor het afgesproken tijdstip. Ben je te laat dan gaat dit ten koste van je eigen lestijd.
 2. Mocht de instructeur door omstandigheden uitlopen met de les, voorafgaande aan jouw les, dan gaat dit niet ten koste van jouw les. De tijd wordt gewoon ingehaald. Mocht je hierdoor in de problemen komen met een afspraak na de rijles, dan moet je dit even aangeven, zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht.
 3. Zorg dat de kleding in orde is. Dat wil zeggen: stevige hoge schoenen (enkel bedekkend) of motorlaarzen en liefst een paar eigen motorhandschoenen. De Motorschool Arnhem heeft helmen en motorkleding in gangbare maten ter beschikking.
 4. Deelnemen aan een praktijkles betekent het dragen van de complete motoruitrusting; het rijden met zogenaamde Jet helm is niet toegestaan.
 5. Wanneer je een les moet afzeggen, zorg dan dat je dat minimaal 48 uur voor het afgesproken tijdstip doet (ook in het weekend). Er worden dan geen kosten berekend. Indien lessen niet afgezegd zijn minimaal 48 uur voor het afgesproken tijdstip, dan behoudt de rijschool zich het recht voor om de gehele lesprijs in rekening te brengen. Dit geldt ook bij ziekmelding op het laatste moment of als je helemaal niet komt opdagen.
 6. Betaling vindt plaats na elke les of van tevoren. Pas na betaling van een vorige les zal er een volgende worden gegeven.
 7. Na behalen van het rijbewijs worden eventueel teveel ingekochte lessen geretourneerd. Bij tussentijdse beëindiging zijn de gekochte uren alleen in te wisselen tegen rijles.
 8. Het is aan de leerling om in de gaten te houden of hij of zij over zijn pakket heen gaat. Als de rijschool later de afgenomen lessen in rekening brengt kan dit niet ter discussie worden gesteld. Uiteraard kan er op elk moment worden opgevraagd hoeveel lessen er zijn afgenomen.
 9. De tarieven kunnen tussentijds aangepast worden. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt.
 10. Examens worden pas na betaling door ons aangevraagd.
 11. Houd er rekening mee dat je een motoropleiding volgt of gaat volgen. Dit houdt in dat je zelf juridisch aansprakelijk bent als je verkeersovertredingen begaat. Een eventuele boete komt dus voor eigen rekening (tenzij de instructeur je in een bepaalde situatie verzoekt om in het belang van de verkeersveiligheid bijvoorbeeld de snelheid te verhogen). Ook valpartijen waarbij je jezelf benadeelt zijn voor eigen risico!
 12. Je behoort zorgvuldig met onze spullen om te gaan zodat jij en degenen die na je komen, gebruik kunnen blijven maken van 1e klas materiaal. Schade aan lesmateriaal (motoren, kleding, helmen, communicatieapparatuur, etc.) dat door de rijschool ter beschikking wordt gesteld, ontstaan door onzorgvuldig handelen of door het niet opvolgen van instructies van personeel van de rijschool, kan in rekening worden gebracht.
 13. Gebruik van geneesmiddelen of stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden is niet toegestaan. Indien je momenteel onder medische begeleiding bent, of in het verleden bent geweest (bijvoorbeeld voor ogen, gehoor, gewrichten, depressies of suikerziekte), informeer dan meteen de instructeur in verband met het tijdig toetsen van de gegevens door het CBR middels een E.V. (Eigen Verklaring) en natuurlijk je eigen veiligheid.
 14. Om deel te nemen aan een motorrijles dien je in het bezit te zijn van een theorie certificaat cat. A of een rijbewijs cat. B, en deze ook bij je te hebben tijdens de lessen. Dit is een wettelijke verplichting. De politie kan je daarop tijdens de les controleren. Eventuele boetes zijn dan ook voor eigen rekening.
 15. Tijdens de rijlessen dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn of in de stil modus te staan zodat de les niet verstoord wordt.
 16. Bij de techniek workshop werk je aan je eigen motorfiets, mocht er naderhand iets mis zijn met je motor is De Motorschool Arnhem niet aansprakelijk voor gelede schade, zowel materieel als persoonlijk. Deelname is op eigen risico.
 17. Als er wordt gesleuteld aan motorfietsen is het erg belangrijk om alert te zijn. (niet onder invloed van middelen die invloed kunnen hebben op de uit te voeren handelingen) De Motorschool Arnhem is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijden de deelname aan een techniek workshop, rijles of motortraining.
 18. Bij deelname aan een motortraining moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A en dit bij je hebben. Je bent in dit geval zelf volledig verantwoordelijk voor je handelen tijdens de training, aangezien je wettelijk de bestuurder bent. De Motorschool Arnhem is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens een motortraining. Ook boetes als gevolg van verkeersovertredingen zijn voor eigen risico.
 19. Het privacybeleid is onderdeel van de algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn.